Misafir Aydınlatma Metni

Misafir Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ 6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Saykar İnşaat İhracat Turizm Tic. ve San. A.Ş (RAMADA PLAZA BY WYNDHAM İSTANBUL CITY CENTER) (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Şirketimiz tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

Şirketimiz tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir. Kişisel veriler, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Ramada Plaza By Wyndham Istanbul City Center’ın sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanıldığı sürece kişisel veriler işlenebilecektir. Veri sorumlusu olarak Ramada Plaza By Wyndham Istanbul City Center tarafından, işlenen kişisel verilerin işlenme amaçları;

Acil Durum Süreçlerinin Yürütülmesi Kapsamında

Acil durumlarda misafirlere ulaşılması

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi Kapsamında

İnternet sitesi işleyişinin geliştirilmesi, işlem bilgilerinin kayıt altına alınması

Yetkili kuruluşlara mevzuat kaynaklı bilgi verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi kapsamında,

Konaklama ve rezervasyon işlemleri kapsamında

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Kapsamında, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, e-faturalama, e-arşiv faturalama işlemlerinin gerçekleştirilmesi, iade durumunda iade faturalarının kesilmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kapsamında, Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi Amaçları ile

Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerinin değerlendirebilmesi, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızın kullanılabilmesi, hukuksal taleplere ilişkin işlemlerin yürütülmesi,

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Etkinlik Yönetimi

Ramada Plaza By Wyndham Istanbul City Center tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşterilere daha iyi hizmet verilmesi ve dahi iyi tekliflerin sunulabilmesi, kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi,

İletişim izni ve Açık rıza verilmesi doğrultusunda, Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, "müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği kampanyalar hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,

İletişim izni ve Açık rıza verilmesi doğrultusunda, Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan rezervasyon yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

Sadakat Programı kapsamında misafirlerimize indirimler ve kampanyalar sunmak

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetleri geliştirmek, iyileştirmek ve çeşitlendirmek, Ramada tarafından sunulan hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek önerilmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Sözleşme gereksinimlerinin yerine getirilmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği amacı ile ortak kullanım alanlarında görüntü kayıtlarının alınması

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Hukuk işlemlerinin Yürütülmesi kapsamında

Ön büro da işlemler sırasında görüntü ve ses kayıtlarının alınması

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel Verileriniz, 6698 KVKK 5.Maddenin 2.fıkrasında ve yeterli önlemler alınması kaydıyla, 6.maddenin 3.fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması halinde ilgili kişinin rızası bulunmadan aktarılabilir. Kişisel Verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz;

1774 numaralı Kimlik Bilgilendirme kanunu kapsamında misafirlerin kimlik bilgileri (TC Kimlik No, Adı Soyadı) en yakın kolluk kuvvetlerine aktarılmaktadır.

BTK, Emniyet Müdürlüğü, Yerel Yönetimler, Ulaştırma Bakanlığı, yargı mercileri, idari merciler gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara,

Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarına

Mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya rızanızın bulunduğu kurum ve kuruluşlara kişisel verinin türüne bağlı ve amaçla sınırlı olarak yasal çerçeve içerisinde aktarılabilecektir.

E-faturalama / E-Arşiv faturalama işlemeleri kapsamında ilgili kurum/kuruluş ve alt yapı sağlayıcılarına fatura üzerinde bulunan kişisel veriler aktarılacaktır.

Sadakat programımıza üye olmanız ve açık rızanızı vermeniz durumunda kişisel verileriniz (Adı, Soyadı, E-mail, Şehir Bilgisi, Telefon No, Pasaport No, Doğum Tarihi, Uyruk) yurtdışında Wyndham Hotels & Resorts (Merkez New Jersey / Amerika) Merkezi ile paylaşılacaktır.

1. işlenen kişisel veriler , Veri Toplamanın Yöntemi ve hukuki sebebi

Muhasebe Programı veri tabanı, Online rezervasyon sistemi, Kamera ve Ses Kayıt Cihazları, Register Card gibi uygulamalar ile Ramada Plaza By Wyndham Istanbul City Center tarafından, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (a) hükmünde kanunlarda açıkça öngörülmesi kapsamında,

5651 numaralı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında Otelimizin internet ağını kullanarak internete bağlanan misafirlerimizin Adı Soyadı, TC Kimlik Numaraları, Cep Telefonu Numaraları ve internet erişimleri otomatik programlar ile işlenmektedir.

1774 numaralı Kimlik Bilgilendirme kanunu kapsamında misafirlerin kimlik bilgileri (TC Kimlik No, Pasaport No, Adı Soyadı) en yakın kolluk kuvvetlerine bildirilmektedir.

6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (ç) hükmünde Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması kapsamında

Finans ve Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacı ile fatura kesilmesi, iptal iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi, faturalarınızın tarafınıza ulaştırılması için Ad Soyad, Kimlik No, Adres, Telefon ve E-posta bilgileriniz

6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (f) hükmünde İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kapsamında

Acil durumlar ve İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında Ad Soyad, Telefon ve E-posta bilgileriniz formlar ve mail ile işlenmektedir

Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi kapsamında talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi amacı ile Ad Soyad, Adres, Telefon, E-posta ve Sipariş Bilgileriniz (Rezervasyon No, Rezervasyon Tarihi vb. ) otomatik yollar ile işlenmektedir.

Müşteri Memnuniyet çalışmaları kapsamında tarafınıza gönderilmiş olan Müşteri Memnuniyet Anketleri ile Ad soyad bilgileri işlenmektedir.

Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi esnasında ulaşım hizmeti için Ad Soyad, Telefon bilgileriniz işlenmektedir.

Misafirlerimizin otelimizde ortak alanlarda bulunan kameralar ile alınan görüntü kayıtları ve rezervasyon süresinde resepsiyonda ses kayıtları otomatik yollar ile işlenmektedir.

Ramada Plaza By Wyndham Istanbul City Center sosyal medya hesaplarımızda misafirlerimizin ve diğer ilgili kişiler tarafından paylaşılan fotoğraflar, görseller, video vb. görsel işitsel kayıtlar 6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (d) hükmünde İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması kapsamında değerlendirilmektedir.

6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (c) hükmünde Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması kapsamında

Mesafeli satış sözleşmesi kapsamında ödeme işlemlerinin mail order ile yapılması durumunda kart hamili ad ve soyad bilgileri, TC Kimlik No, Telefon No, Adres, Banka/kredi kartınızın türü, banka/kredi kartının güvenlik kodu, banka/kredi kartının son kullanma tarihi, banka/kredi kartı numarası ile, ödeme tarihi ile toplam ödeme tutarı bilgileri işlenecektir.

5.2 e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması kapsamında gerektiğine hukuki işlemler için TC Kimlik No, Pasaport No, Adı Soyadı, Doğum tarihi gibi kişisel verileriniz işlenecektir.

Açık Rızanız doğrultusunda

Register Card ile alınan kişisel verilerin haber, kampanya, bilgilendirilme, reklam, satış, pazarlama ilgili amaçlarla otelimiz tarafından işlenecektir.

Sadakat programımıza üye olmanız durumunda kişisel verileriniz (Adı, Soyadı, E-mail, Şehir Bilgisi, Telefon No, Pasaport No, Doğum Tarihi, Uyruk) otelimiz tarafından işlenecek ve yurtdışında Wyndham Hotels & Resorts (Merkez New Jersey / Amerika) Merkezi ile paylaşılacaktır.

2. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Veri sahibi sıfatıyla Şirketimize başvurarak;

· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhini bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerinizi [email protected] veya [email protected] adresinden e-posta yoluyla ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’de öngörülen diğer başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri KorumaKurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir.

Paylaş:

Çevre Dostu

Sigara İçilmez

Ücretsiz Wi-Fi

Misafir Yorumları

Blog

Blog
29 Mart Dünya Piyano Günü'nü kutladık!
01

29 Mart Dünya Piyano Günü'nü kutladık!

Daha Fazla
Nihatla Sivrisinek Ramada Plaza By Wyndham İstanbul City Center'da!
02

Nihatla Sivrisinek Ramada Plaza By Wyndham İstanbul City Center'da!

1 Eylül Salı günü Kafa Radyo Nihatla Sivrisinek canlı yayını Ramada Plaza By Wyndham İstanbul City Center'da gerçekleşecek! Kaçırmayın!

Daha Fazla
Rezervasyon Yap