Gizlilik

Gizlilik

Gizlilik

Genel aydınlatma metni ve gizlilik politikası

 

GENEL AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASININ AMACI:

Saykar İnşaat İhracat Turizm Tic. ve San. A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesine, kaydedilmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz.

Kişisel verilerin korunması, Şirketimizin temel politikaları arasında olup, şirketimiz varlığı süresince kişisel verilerin gizliliğine öncelikli önem vermiş, bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatı vermiştir. Şirketimiz, KVK Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu sorumluluğumuzun tam bilinciyle ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Şirketimizin “Genel Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası” ile ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz:

Saykar İnşaat İhracat Turizm Tic. ve San. A.Ş. 

Ergenekon M. Halaskargazi C. No.63B Şişli, İstanbul, TÜRKİYE

İletişim:

E-posta : [email protected]  

Tel: +90 212 315 44 44

Şirketimiz, işbu “Genel Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası”nı yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

B. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI:

Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliğine ilişkin politikası, KVK Kanunu’na uygun olarak hazırlanmıştır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmetler, ürünler ya da ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, internet sitesi, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz oluşturulmak ve güncellenmek suretiyle işlenebilecektir.

Ayrıca, Şirketimizin hizmetlerini kullanmak niyetiyle;

 Şirketimizi, internet sitemizi veya sosyal medya kanallarımızı/mecralarımızı ziyaret ettiğinizde ve Otelimizden hizmet aldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. Sizlerden rızanızla ya da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında ifade edilen diğer hukuka uygunluk nedenleri gereği elde edilmiş kişisel verileriniz;

a.    Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,

b. Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.),

c. Şirketimizin sunmuş olduğu hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi ve kalite politikamızın geliştirilmesi,

d. Şirketimizin sunmuş olduğu genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim ve benzeri avantajlarından haberdar edilmeniz ve yararlandırılmanız,

e. Şirketimizin sunduğu mecralardan hizmet almak amacıyla kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptığınızda ilgili mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ile birlikte elde edilen verileri talep etmiş olduğunuz bilgi ve hizmetleri size verebilmek amacıyla işleyebilmek,

f. Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları tarafından çıkarılan ve/veya çıkarılacak olan her türlü sadakat kart ile Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşlarının web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimleri (yenileme, sona erme vb.) yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilikleri ve benzeri konularda bilgilendirmek,

g. Şirketimizden talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili sizlere bilgilendirme yapmak,

h. Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

ı. Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini ve mevzuatta açıkça belirtilmesi durumunda veya gerektiği takdirde mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile aşağıda (C) Maddesinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

Müşteri, Muhtemel Müşteri Verisi

Bu kapsamda işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir: 

- Kimlik Bilgileri: Adı-soyadı, beraberindeki misafirin/misafirlerin adı-soyadı, uyruk, doğum yeri ve tarihi; TC kimlik, ehliyet ve pasaport numaraları (verildiği tarih ve yer dahil).

- İletişim Bilgileri: Adres, telefon numarası, e-posta adresi.

- Müşteri İşlem Bilgileri: ödeme bilgileri, satın alınan ürün veya hizmetlere yönelik bilgiler.

-Pazarlama Bilgileri: Konaklama, pazarlama ve iletişim alanındaki özel tercihler; markalar ve tesisler hakkındaki değerlendirmeler, internet sayfası çerez bilgileri, görüşler ya da şikayetler.

- İşlem Güvenliği: Otelimizin internetini kullandığınızda ip adresi, internet giriş – çıkış logları

- Fiziksel Mekan Güvenliği: Tesisimizde bulunan güvenlik kameraları ile kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmek için görüntü kayıtları alınmaktadır.

- Diğer: Rezervasyonlara ilişkin bilgiler, seyahat geçmişi; yarışma, çekiliş veya pazarlama programlarına katılım, tesise ulaşım için kullanılan araçların bilgileri; rezerve edilen otel, hava yolu ve kiralık araba paketleri; tesislerde konaklamak için bağlantılı olduğu gruplar, Müşterilere iade ödemesi yapılması için IBAN numaraları, 

Çalışanlarımıza ve Stajyerlerimize Ait Veriler

-Kimlik , İletişim ve Özlük Bilgileri: Şirketimizin insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi kapsamında işe alım, iş ilişkisi süreci, performans değerlendirme ile ölçme ve değerlendirme süreci için özlük dosyalarının oluşturulması ve saklanması, çıkış mülakatları süreçlerinin yürütülmesi işlemleri de dahil olmak üzere işlenmesi,

-Hukuki İşlem: Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve olası uyuşmazlık durumlarında Şirketimizin haklarının korunması ve kullanılması amacıyla hukuki destek alınması,

-Mesleki Deneyim: Şirket içi operasyonel faaliyetlerimizin yürütülebilmesi ve daha kaliteli hizmet verilmesi için eğitim, diploma , sertifika , kurs vb. bilgilerinin işlenmesi

- Finansal Bilgiler: Maaş ödemelerinin yapılması için çalışanlarımızın IBAN bilgileri

-Sağlık Bilgileri: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Acil Durumlar kapsamında çalışanların sağlık bilgilerinin işlenmesi, Çalışanların engellilik durumlarının ve kan gruplarının işlenmesi

- Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri: İşe giriş ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi açısından adli sicil kayıtlarının işlenmesi

- Fiziksel Mekan Güvenliği: Tesisimizde bulunan güvenlik kameraları ile kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmek için görüntü kayıtları alınmaktadır.

-İşlem Güvenliği: Kurumsal uzantılı e-posta hesapları çalışanlara sadece iş amaçlı olarak tahsis edilmiş olup söz konusu e-posta hesaplarının kayıtlarının şirket sunucularında tutulması ve takip edilmesi, İnternet çıkışlarının loglanması, Şifre ve Parola Bilgileri, Çalışanın işten ayrılması durumunda e-posta hesaplarına erişilmesi ve hesapların kullanımı, 

Taşınabilir ve/veya masa üstü bilgisayarlar şirket tarafından sadece iş amaçlı tahsis edilmiş olup bu cihazların şirket faaliyetleri ve verilen hizmetler için izlenmesi, denetimi ve kontrol edilmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

Çalışan Adayları 

-Kimlik ve İletişim Bilgileri: Şirketimizin insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi kapsamında işe alım, süreçlerinin yürütülmesi için kimlik ve iletişim bilgilerinin işlenmesi,

-Mesleki Deneyim: İşe alım sürecinin yürütülmesi için eğitim, diploma, sertifika, referans, kurs bilgilerinin işlenmesi

-Sağlık Bilgileri: Çalışan adaylarının engellilik durumlarının ve kan gruplarının işlenmesi

- Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri: İşe giriş ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi açısından adli sicil kayıtlarının işlenmesi

- Fiziksel Mekan Güvenliği: Tesisimizde bulunan güvenlik kameraları ile kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmek için görüntü kayıtları alınmaktadır.

Ziyaretçilerimize Ait Veriler

Fiziksel Mekan Güvenliği: Tesisimizde bulunan güvenlik kameraları ile kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmek için görüntü ve ses kayıtları

Sözleşme İlişkisi İçin Verinin Toplanması ve İşlenmesi

Müşteriler ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir.

İş ve Çözüm Ortakları Verileri

SAYKAR İNŞAAT İHRACAT TURİZM TİC. VE SAN. A.Ş., gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin tedbirleri alması talep edilir.

Reklam Amaçlı Veri İşleme

E-Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’un ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır. 

Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına da SAYKAR İNŞAAT İHRACAT TURİZM TİC. VE SAN. A.Ş. riayet etmektedir. Alınacak onay, şirketinizin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği tüm ticari elektronik iletileri kapsamalıdır. Bu onay, yazılı olarak fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Önemli olan, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresinin bulunmasıdır.

Şirketin Hukuki Yükümlülüğü veya Kanunda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle Yapılan Veri İşlemleri

Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır. 

C. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıdaki maddelerde belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (B) maddesinde belirtilen amaçlarla işlenmekte, kaydedilmekte, aktarılmakta, paylaşılmakta ve saklanmaktadır.

D. ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİN İŞLENMESİ:

KVK Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen önlemleri yeterli düzeyde alır. Şirketimiz, daha iyi hizmet verebilmesi için kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir.

E. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

Toplanan kişisel verileriniz, (B) Maddesinde belirtilen amaçlara hizmet etmesi için hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

F. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI:

Şirketimiz, KVK Kanun’unda Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin bu amaçla açık rızasını aldıktan sonra yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir. 

G. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI:

KVK Kanun kapsamında, ilgili kişinin kişisel verisinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından önce aydınlatılma ve onayının alınması hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmekteyiz. Bu çerçevede, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu “Genel Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası ”nda aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinize ilişkin olarak

i. Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.

ii. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. KVK Kanunu’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesi veya anonim haline getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Şirketimiz, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilecektir. 

H. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENECEĞİ SÜRELER:

KVK Kanununa uygun olarak, işbu “Genel Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası”nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

İ. ŞİRKETİMİZİN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KANUNLAR GEREĞİ AÇIK RIZANIZ OLMAKSIZIN İŞLEYEBİLECEĞİ DURUMLAR:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirketimiz, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

Kanunlarda açıkça öngörüldüğü haller;

i. Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

ii. Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları, (C) Maddesinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

iii. Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

iv. Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

v. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

vi. Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

AZAMİ TASARRUF / CİMRİLİK İLKESİ

Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize göre SAYKAR İNŞAAT İHRACAT TURİZM TİC. VE SAN. A.Ş. ’e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. 

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. 

DOĞRULUK VE VERİ GÜNCELLİĞİ

SAYKAR İNŞAAT İHRACAT TURİZM TİC. VE SAN. A.Ş. bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. SAYKAR İNŞAAT İHRACAT TURİZM TİC. VE SAN. A.Ş., müşteriler ya da SAYKAR İNŞAAT İHRACAT TURİZM TİC. VE SAN. A.Ş. ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi SAYKAR İNŞAAT İHRACAT TURİZM TİC. VE SAN. A.Ş. tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.

GİZLİLİK VE VERİ GÜVENLİĞİ İLKESİ 

İster çalışanlar isterse diğer kişilerin SAYKAR İNŞAAT İHRACAT TURİZM TİC. VE SAN. A.Ş.’deki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz.

Kişisel veriler gizlidir ve SAYKAR İNŞAAT İHRACAT TURİZM TİC. VE SAN. A.Ş. bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. SAYKAR İNŞAAT İHRACAT TURİZM TİC. VE SAN. A.Ş. tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahibinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de Gizlilik Politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Hukuka uygun olarak kişisel verileri paylaştığımız şirketlerden de verileri koruması talep edilir.

İŞLEM GÜVENLİĞİ 

SAYKAR İNŞAAT İHRACAT TURİZM TİC. VE SAN. A.Ş. tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de Bilgi Güvenliği kurallarına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir. 

DENETİM

SAYKAR İNŞAAT İHRACAT TURİZM TİC. VE SAN. A.Ş., kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır.  

İHLALLERİN BİLDİRİMİ

SAYKAR İNŞAAT İHRACAT TURİZM TİC. VE SAN. A.Ş., kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

J. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA TALEPTE BULUNMAK İÇİN:

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem(ler)le Şirketimize iletebilirsiniz. Alternatif olarak dilerseniz, KVK Kanunu gereğince başvurunuzu yazılı olarak da Şirketimize iletebilirsiniz. Bunun için öncelikle https://www.ramadaplazaistanbul.com/ adresindeki formu doldurarak imzalayınız. Ardından aşağıdaki yöntemlerden birini seçerek formu Şirketimize ulaştırınız;

i. Talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren formun imzalı bir nüshasını;

Ergenekon M. Halaskargazi C. No.63B Şişli, İstanbul, TÜRKİYE

adresine kimliğinizi tespit edici resmi belgeler (Örneğin kimlik fotokopisi) ile bizzat elden iletebilirsiniz.

ii. Dolduracağınız formu ve kimliğinizi tespit edici resmi belgeleri Noter kanalıyla gönderebilir veya

iii. Dolduracağınız formu ve kimliğinizi tespit edici belgeleri elektronik ortamda; [email protected]   adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak iletebilirsiniz,

iv. Dolduracağınız formu ve kimliğinizi tespit edici belgeleri Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle,

Veri Sorumlusu olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimiz talebin niteliğine göre en geç 30 gün içinde sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.

Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Formu dolduran ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgeler bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

Paylaş:

Çevre Dostu

Sigara İçilmez

Ücretsiz Wi-Fi

Misafir Yorumları

Blog

Blog
Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yılını Heyecan ve Coşkuyla Kutladık!
01

Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yılını Heyecan ve Coşkuyla Kutladık!

Daha Fazla
Wyndham Green Core 4 Sertifikası
02

Wyndham Green Core 4 Sertifikası

Ramada Plaza By Wyndham Istanbul City Center olarak Wyndham Green Core 4 sertifikası ile ödüllendirildiğimizi paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Daha Fazla
Rezervasyon Yap